Zaimki osobowe po niemiecku: Podstawy gramatyki języka niemieckiego

Zaimki osobowe po niemiecku: Podstawy gramatyki języka niemieckiego

Zaimki osobowe są jednym z podstawowych elementów gramatyki języka niemieckiego. Są to słowa używane do zastępowania rzeczowników i wskazywania na osoby lub rzeczy. W tym artykule przedstawimy podstawowe informacje na temat zaimków osobowych w języku niemieckim.

I. Rodzaje zaimków osobowych

W języku niemieckim wyróżniamy trzy rodzaje zaimków osobowych: pierwszej osoby (ich), drugiej osoby (du) i trzeciej osoby (er/sie/es).

II. Zaimki osobowe w dopełnieniu

Zaimki osobowe w dopełnieniu są używane, gdy działanie jest skierowane ku komuś lub czemuś. Poniżej przedstawiamy listę zaimków osobowych w dopełnieniu w języku niemieckim:

 • mich (mnie)
 • dich (cię)
 • ihn (jego)
 • sie (ją)
 • uns (nas)
 • euch (was)
 • sie (ich)

III. Zaimki osobowe w bierniku

Zaimki osobowe w bierniku są używane, gdy dana osoba lub rzecz jest podmiotem działania. Poniżej przedstawiamy listę zaimków osobowych w bierniku w języku niemieckim:

 • mich (mnie)
 • dich (cię)
 • ihn (jego)
 • sie (ją)
 • uns (nas)
 • euch (was)
 • sie (ich)

IV. Zaimki osobowe w celowniku

Zaimki osobowe w celowniku są używane, gdyż kierujemy działanie ku danej osobie lub rzeczy. Poniżej przedstawiamy listę zaimków osobowych w celowniku w języku niemieckim:

 • mir (mi)
 • dir (ci)
 • ihm (jemu)
 • ihr (jej)
 • uns (nam)
 • euch (wam)
 • ihnen (im)

V. Zaimki osobowe w mianowniku

Zaimki osobowe w mianowniku stanowią podmiot zdania. Poniżej przedstawiamy listę zaimków osobowych w mianowniku w języku niemieckim:

 • ich (ja)
 • du (ty)
 • er (on)
 • sie (ona)
 • es (ono)
 • wir (my)
 • ihr (wy)
 • sie (oni/one)

VI. Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne są używane, gdy podmiot działa na samym sobie. Poniżej przedstawiamy listę zaimków zwrotnych w języku niemieckim:

 • mich (się)
 • dich (siebie)
 • sich (się)
 • uns (siebie)
 • euch (siebie)
 • sich (siebie)

VII. Zaimki osobowe a odmiana czasownika

W języku niemieckim odmiana czasownika zależy od zaimka osobowego użytego w zdaniu. Na przykład, czasownik “sein” (być) ma inną formę dla różnych zaimków osobowych. Przykładowo:

 • Ich bin (Jestem)
 • Du bist (Jesteś)
 • Er/sie/es ist (On/ona/ono jest)
 • Wir sind (Jesteśmy)
 • Ihr seid (Jesteście)
 • Sie sind (Oni/one są)

Podsumowując, zaimki osobowe są nieodłączną częścią gramatyki języka niemieckiego. Znajomość ich rodzajów i zastosowania jest kluczowa dla składania poprawnych zdań. Zapoznanie się z powyższymi informacjami stanowi solidną podstawę do dalszego zgłębiania języka niemieckiego.