Badanie wykazało, że większość nauczycieli okłamuje swoich uczniów

Nauczyciele powinni być wzorem do naśladowania dla swoich uczniów, ale niestety większość z nich nie spełnia swoich obowiązków. W rzeczywistości są oni najgorszym rodzajem wzorców do naśladowania. Według nowego badania, opublikowanego w Journal of the American Medical Association, wielu nauczycieli okłamuje swoich uczniów.

Naukowcy byli ciekawi, czy nauczyciele kłamią na temat własnego zdrowia i zdrowia członków swojej rodziny. Przeprowadzili wywiady z prawie 2 tys. rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Wyniki pokazały, że prawie trzech na czterech nauczycieli okłamuje swoich uczniów na temat własnego zdrowia i zdrowia swojej rodziny.

Wielu nauczycieli kłamie na temat ilości snu, jaki otrzymują, oraz na temat zdrowia członków swojej rodziny. Nauczyciele informowali, że prawie połowa ich rodzin ma problemy zdrowotne, ale mówili uczniom, że wszyscy są zdrowi.

Kłamali także na temat własnego zdrowia, mówiąc, że “cieszą się dobrym zdrowiem”, podczas gdy w rzeczywistości mieli poważne problemy zdrowotne. Badanie wykazało, że większość nauczycieli ma nadwagę i że mają oni więcej problemów zdrowotnych niż ogół populacji.

Nauczyciele twierdzili, że kłamali, ponieważ nie chcieli martwić swoich uczniów. Badacze zauważają jednak, że okłamywanie dzieci może nie być dobrym pomysłem. Twierdzą, że uczniowie, którym wpaja się, że dorośli są uczciwi i godni zaufania, są mniej skłonni do oszukiwania.

Nauczyciele twierdzili również, że okłamywali uczniów, aby chronić swoje dzieci przed bólami serca i rozczarowaniami. Sarah, nauczycielka matematyki w gimnazjum, powiedziała badaczom, że okłamuje swoich uczniów, ponieważ wie, że niektórzy uczniowie stracą zainteresowanie szkołą, jeśli nie będą mieli dobrych relacji z nauczycielem.

Powiedziała również, że okłamuje uczniów w kwestii ilości snu, jaki otrzymują, ponieważ dzięki temu uczniowie są bardziej uważni na lekcjach.

Naukowcy odkryli, że stan zdrowia nauczycieli ma związek z ich efektywnością nauczania. Badanie wykazało, że uczniowie, których nauczyciele mieli nadwagę lub problemy zdrowotne, rzadziej osiągali sukcesy w szkole.

Nauczyciele, którzy byli otyli, mieli większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym.

Badacze stwierdzili, że nauczyciele są bardziej skłonni okłamywać uczniów, jeśli ich własny stan zdrowia jest zły.

Wnioski:

To naprawdę zaskakujące, że większość nauczycieli okłamuje swoich uczniów. Powinni oni być wzorem do naśladowania dla swoich uczniów, ale prawda jest taka, że są najgorszym rodzajem wzoru do naśladowania.

Badanie wykazało również, że nauczyciele są bardziej skłonni do okłamywania uczniów, jeśli ich stan zdrowia jest zły. Nauczyciele o słabym zdrowiu częściej mają problemy ze zdrowiem psychicznym, a co za tym idzie, mają mniejsze szanse na bycie skutecznymi nauczycielami.

Jakie są zatem skutki okłamywania uczniów? Badanie wykazało również, że uczniowie, którym wpaja się, że dorośli są uczciwi i godni zaufania, są mniej skłonni do oszukiwania.

Oznacza to, że jeśli nauczyciel powie uczniom, że mogą mu ufać, będą oni chętniej go słuchać i nie będą oszukiwać.

Co powinni zrobić nauczyciele?

Badanie sugeruje, że jeśli nauczyciele obawiają się o zdrowie swoich rodzin, powinni szukać pomocy lekarskiej.

Nauczyciele powinni także przestać okłamywać uczniów na temat swojego zdrowia i zdrowia swojej rodziny.

Nauczyciele powinni mówić uczniom prawdę o swoim zdrowiu i zdrowiu swoich rodzin, aby uczniowie mogli im zaufać i aby byli mniej skłonni do oszukiwania.