Egzamin CAE – informacje

Certificate in Advanced English potwierdzający twoją znajomość języka angielskiego na poziomie C1 możesz uzyskać zdając egzamin CAE. Jeśli zdołasz przejść przez dość trudny test z oceną pozytywną, możesz sobie pogratulować – znasz angielski na poziomie studenta studiów licencjackich czy też profesjonalisty pracującego w biznesie.

Przebieg egzaminu CAE

Egzamin CEA składa się zawsze z 4 części:

  • Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego) – w ciągu godziny i 30 minut musisz wykonać zadania oparte na udostępnionych ci tekstach. W ten sposób egzaminatorzy sprawdzają, czy czytasz ze zrozumieniem i jaki jest twój zasób słownictwa;

  • Writing (pisanie) – ta część egzaminu również trwa godzinę i 30 minut i sprawdza twoją umiejętność wypowiadania się na piśmie;

  • Listening (słuchanie) – w ciągu około 40 minut na podstawie nagrań musisz odpowiedzieć na zadane pytania;

  • Speaking (mówienie) – ta część egzaminu sprawdza twoją umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy na określony temat. Zdaje się ją w parach, a całość trwa około 15 minut.

Do części obejmujących czytanie, pisanie i słuchanie uczestnik przystępuje w jednym dniu, natomiast część ustna może (choć nie musi) odbyć się w innym terminie.

Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać egzamin?

Choć udział procentowy punktów jest różny dla poszczególnych części (40% to Reading and Use of English, a pozostałe mają po 20%), to jednak każdy z elementów egzaminu jest tak samo ważny i w przeliczeniu na punkty na każdą z części można uzyskać ich 50. Daje to maksymalnie 200 punktów.

Otrzymując Certyfikat, ujrzysz na nim ocenę. Jeśli otrzymasz notę A, oznacza to, że uzyskałeś 160 lub więcej punktów, ocenę B – od 150 do 159 punktów, a ocenę C – od 120 do 149 punktów. Warto podkreślić, że choć egzaminatorzy przyznają jeszcze ocenę D (110-119 punktów) oraz E (poniżej 110 punktów), to ani ocena E, ani D nie kwalifikują do zdania egzaminu.

Jak długo będziesz czekać na wyniki egzaminu?

Okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest zawsze dość stresujący. Tym bardziej, jeśli zdajesz sobie sprawę, że test nie wypadł maksymalnie dobrze. Jeśli przystąpiłeś do egzaminu w wersji komputerowej – na wyniki poczekasz około 3 tygodni. Jeśli egzamin zdawałeś tradycyjnie, w wersji papierowej – czas oczekiwania jest dłuższy i sięga nawet 7 tygodni.

Kiedy po otrzymaniu wyniku okaże się, że twoja ocena to C lub B, wiedz, że możesz być z siebie dumny. Ocena A to prawdziwa rzadkość i mało komu udaje się ją uzyskać.